0Produkty w Twoim koszyku

40 mm System zwrotnicy Trajsla

40 mm System zwrotnicy Trajsla

System umożliwia poruszanie się wózków trajsla i grota po tej samej szynie. Asymetryczna zwrotnica zainstalowana powyżej zwrotnicy wózków grota zapewnia płynne „włączanie się” wózków trajsla i współdzielenie szyny, dzięki czemu obniżona zostaje waga w stosunku do tradycyjnych systemów dwuszynowych. Użyj zwrotnicy systemu T-Track. Powyginana szyna tak układa się na profilu masztu, że wózki zgrabnie mijają się z szyną do magazynowania wózków grota, swobodnie zjeżdżają przy okuciu bomu aż do pokładu, gdzie załoga może bezpiecznie postawić trajsla na bocznej szynie bez ruszania grota z bomu. Złożone gięcie szyny określa specjalista, który ją instaluje. W miejscach wygiętych nie należy planować wózków działających pod obciążeniem. Odpowiednie dla jachtów: Jednokadłubowe powyżej 43 m (140 stóp); Wielokadłubowe powyżej 27 m (90 stóp).

Cechy

Kliknij podświetlony plus, aby dowiedzieć się więcej

Cechy 496
Wózki poruszają się w bież…

Wózki poruszają się w bieżniach z wkładkami o niskim współczynniku tarcia.

496
40 mm System zwrotnicy Trajsla

40 mm System zwrotnicy Trajsla

Szyna pomocnicza T 40 mm

40 mm System zwrotnicy Trajsla

prawohalsowy zwrotnicy trajsla 40mm

40 mm System zwrotnicy Trajsla

lewohalsowy zwrotnicy trajsla 40mm

Pokaż więcej