0Produkty w Twoim koszyku

32 mm System zwrotnicy Trajsla

32 mm System zwrotnicy Trajsla

System umożliwia poruszanie się wózków trajsla i grota po tej samej szynie. Asymetryczna zwrotnica zainstalowana powyżej zwrotnicy wózków grota zapewnia płynne „włączanie się” wózków trajsla i współdzielenie szyny, dzięki czemu obniżona zostaje waga w stosunku do tradycyjnych systemów dwuszynowych. Użyj zwrotnicy systemu T-Track. Powyginana szyna tak układa się na profilu masztu, że wózki zgrabnie mijają się z szyną do magazynowania wózków grota, swobodnie zjeżdżają przy okuciu bomu aż do pokładu, gdzie załoga może bezpiecznie postawić trajsla na bocznej szynie bez ruszania grota z bomu. Złożone gięcie szyny określa specjalista, który ją instaluje. W miejscach wygiętych nie należy planować wózków działających pod obciążeniem. Odpowiednie dla jachtów: Jednokadłubowe 24 - 43 m (80 - 140 stóp); Wielokadłubowe 18 - 27 m (60 - 90 stóp).

Cechy

Kliknij podświetlony plus, aby dowiedzieć się więcej

Cechy 481
Wózki poruszają się w bież…

Wózki poruszają się w bieżniach z wkładkami o niskim współczynniku tarcia.

481
32 mm System zwrotnicy Trajsla

32 mm System zwrotnicy Trajsla

wózek prawohalsowy zwrotnicy trajsla 32mm

32 mm System zwrotnicy Trajsla

wózek lewohalsowy zwrotnicy trajsla 32mm

32 mm System zwrotnicy Trajsla

wózek listwowy zwrotnicy trajsla 32mm

Pokaż więcej